Informacja o Ryzyku

 1. Wprowadzenie Firmy:
  PrimeXBT działa pod jurysdykcją Wysp Marshalla, co oznacza określone środowisko regulacyjne. Klienci współpracujący z PrimeXBT powinni być świadomi ram prawnych firmy oraz bazy operacyjnej, co może wpływać na ochronę regulacyjną i rozstrzyganie sporów.
 2. Produkty Lewarowane:
  Produkty do handlu z dźwignią potęgują zarówno potencjalne zyski, jak i straty, co czyni niezbędnym dla traderów posiadanie jasnego zrozumienia swojej finansowej odporności na straty. Wysokie ryzyko związane z tymi produktami oznacza, że najlepiej nadają się one dla doświadczonych traderów, którzy potrafią skutecznie poruszać się po niestabilnych rynkach.
 3. Ryzyka Rynkowe:
  Wrodzona zmienność rynku może znacząco wpływać na transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Zewnętrzne wydarzenia, takie jak ogłoszenia gospodarcze czy rozwój sytuacji geopolitycznej, mogą prowadzić do nagłych i nieprzewidywalnych ruchów na rynku. Handlowcy powinni być przygotowani na scenariusze, w których warunki rynkowe zmieniają się przeciwko ich pozycjom, co może skutkować znacznymi stratami.
 4. Ryzyko Marży i Likwidacji:
  Handel na marginesie wymaga wpłaty depozytu jako zabezpieczenia do otwarcia pozycji. Jeśli ruchy rynkowe zmniejszą wartość pozycji poniżej pewnego progu, PrimeXBT może zainicjować “wezwanie do uzupełnienia depozytu” lub “stop-out”, wymuszając zamknięcie pozycji, aby zapobiec dalszym stratom. Dla handlowców kluczowe jest ciągłe monitorowanie poziomu marży, aby uniknąć takich likwidacji.
 5. Ryzyka Związane z Kryptowalutami:
  Początkowy i spekulacyjny charakter kryptowalut dodaje dodatkową warstwę ryzyka. Zmienność cen może być ekstremalna, a krajobraz regulacyjny wciąż ewoluuje, co może wprowadzać dodatkowe niepewności dotyczące legalności, opodatkowania oraz przyszłej żywotności rynkowej inwestycji w kryptowaluty.
 6. Ryzyko Kradzieży i Włamania (Hakowania):
  Cyfrowy charakter platform do handlu kryptowalutami naraża je na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Podczas gdy PrimeXBT podejmuje środki w celu zabezpieczenia swojej platformy, klienci powinni również chronić informacje o swoim koncie, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, uznając, że to oni ponoszą ostateczną odpowiedzialność za zabezpieczenie swoich danych logowania.
 7. Ryzyka Techniczne:
  Zależność od technologii oznacza, że awarie systemów, błędy oprogramowania lub problemy z łącznością internetową mogą zakłócać działania handlowe. Takie zakłócenia mogą uniemożliwić wykonanie zlecenia, ograniczyć dostęp do platformy transakcyjnej lub prowadzić do utraty możliwości handlowych. Klienci powinni wziąć pod uwagę te ryzyka, szczególnie w okresach wysokiej zmienności rynkowej.
 8. Oświadczenie Klienta:
  Korzystając z handlu na PrimeXBT, klienci potwierdzają swoje zrozumienie i akceptację powyższych ryzyk. Potwierdzają swoją gotowość do ponoszenia ewentualnych strat finansowych, które mogą wyniknąć z działalności handlowej. To oświadczenie jest świadectwem świadomej zgody klienta na uczestnictwo w handlu wysokiego ryzyka.

Każdy z tych punktów podkreśla znaczenie należytej staranności, zarządzania ryzykiem oraz ciągłego kształcenia w obszarze handlu online, szczególnie przy użyciu produktów z dźwignią finansową i kryptowalut. Handlowcy powinni wejść na rynek z jasnym zrozumieniem tych ryzyk oraz strategią ich minimalizowania.