Polityka Prywatności

Polityka prywatności PrimeXBT określa kompleksowe zasady i zasady dotyczące przetwarzania, ochrony i wykorzystywania danych osobowych zbieranych od użytkowników. Te zasady mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, ochronę prywatności użytkowników oraz utrzymanie przejrzystości w praktykach przetwarzania danych. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie każdego punktu opisanego w polityce prywatności:

 1. Zbieranie Danych i Cel

PrimeXBT zbiera informacje osobiste niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, przestrzegania wymogów prawnych, świadczenia użytkownikom żądanych usług, ulepszania oferty usług, personalizacji doświadczeń użytkowników na platformie oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług. Zbiór danych osobowych pozwala PrimeXBT dostarczać, personalizować i ulepszać swoje usługi na podstawie interakcji i preferencji użytkowników.

 1. Rodzaje Zbieranych Danych
 • Informacje ogólne: Obejmują one unikalne identyfikatory, typy i ustawienia przeglądarek, typy i ustawienia urządzeń, informacje o systemie operacyjnym, informacje o sieci mobilnej, numery wersji aplikacji oraz szczegóły interakcji użytkownika z usługą.
 • Informacje specyficzne dla klienta: Aby utworzyć konto, użytkownicy muszą podać nazwę użytkownika, adres email i hasło. PrimeXBT może również zażądać dodatkowych informacji, takich jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, informacje finansowe, zawód, dane dotyczące lokalizacji, doświadczenie w handlu oraz tolerancję na ryzyko, aby świadczyć usługi dostosowane do potrzeb użytkownika.
 • Działania Podjęte na Platformie: Informacje o handlowanych produktach, historyczne dane dotyczące handlu i inwestycji, preferencje użytkowników dotyczące określonych produktów i usług oraz interakcje użytkowników w ramach platformy.
 • Dokumenty KYC: W celu zapewnienia zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy, PrimeXBT może zażądać dokumentów tożsamości takich jak paszporty, prawa jazdy, karty tożsamości, rachunki za media, potwierdzenie pochodzenia środków oraz inne odpowiednie dokumenty.
 1. Użycie Ciasteczek

PrimeXBT używa plików cookie, aby rozróżniać użytkowników, poprawiać doświadczenia związane z korzystaniem ze strony oraz w celach analitycznych. Odwiedzając i korzystając ze strony PrimeXBT, użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookie, co pomaga platformie dostarczać bardziej spersonalizowane treści i reklamy.

 1. Wykorzystanie Danych Osobowych

Zebrane informacje są wykorzystywane do świadczenia, utrzymania i ulepszania usług, realizacji żądań użytkowników, prowadzenia badań i rozwoju nowych usług, wykrywania i zapobiegania działaniom oszukańczym, personalizowania usług, w tym reklam ukierunkowanych, oraz komunikowania się z użytkownikami na temat produktów, usług, ofert i wydarzeń.

 1. Ujawnienie Informacji Osobistych

PrimeXBT może udostępniać informacje osobiste dostawcom usług zewnętrznych, brokerom wprowadzającym, partnerom afiliacyjnym, procesorom płatności, audytorom, organom regulacyjnym i innym podmiotom w miarę potrzeby do świadczenia swoich usług, wypełniania obowiązków prawnych lub za zgodą użytkownika. To obejmuje udostępnianie informacji dla potrzeb administracyjnych, IT, analizy danych, usług finansowych, zgodności z regulacjami oraz optymalizacji działań marketingowych.

 1. Międzynarodowa Wymiana Danych

Dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). PrimeXBT zapewnia, że takie transfery są przeprowadzane bezpiecznie i zgodnie z wymogami prawnymi oraz standardami polityki prywatności.

 1. Środki Ochrony Danych

PrimeXBT zobowiązuje się do wdrożenia i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka, chroniąc dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawa dotyczące ich danych osobowych, w tym prawo do bycia informowanym o zbieraniu danych, dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania nieprawidłowych danych i więcej. PrimeXBT zapewnia użytkownikom mechanizmy do korzystania z tych praw.

 1. Zmiany w Polityce

PrimeXBT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w razie potrzeby. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich znaczących zmianach poprzez aktualizacje opublikowane na stronie internetowej lub za pośrednictwem e-maila.

 1. Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, użytkownicy mogą kontaktować się z PrimeXBT za pomocą podanych danych kontaktowych, zapewniając kanał komunikacji w sprawach prywatności.

Niniejsze szczegółowe omówienie zawiera zobowiązanie PrimeXBT do ochrony prywatności, ochrony danych oraz przestrzegania norm regulacyjnych, zapewniając, że informacje osobiste użytkowników są traktowane z należytą starannością i przejrzystością.